Merethe Korneliussen

Hei!

Jeg har lang erfaring fra bank og forsikring.
Er autorisert i kreditt, sparing- og plassering, skadeforsikring og personforsikring.
Jeg jobber mye mot sponsorater og samarbeidspartnere.
 

Nøkkelinformasjon