Gjermund Hol

Gjermund startet sin utdanning og arbeidsvirke i Forsvaret gjennom 10 år og har også utdannelse som diplomøkonom innen bank og finans fra BI. Han har totalt arbeidet 17 år for bank i Midt-Troms som rådgiver, filialsjef og med områdeansvar innen personmarkedet. I tillegg har han tatt stor del i aktivitet og idrettsadministrasjon på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå - og han sitter som Visepresident i Norges Skiskytterforbund.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål