Krister Sveen Solheim

Krister er aordøl med kontorplass i Lærdal og som gjerne fartar rundt om på dei ulike kontora. Han er ferdig utdanna siviløkonom med bachelor i økonomi og administrasjon frå Høgskulen på Vestlandet og master i business analytics og digital management frå Høgskulen i Innlandet.

Krister jobbar som kunderådgjevar innan lån/finansiering, forsikring og sparing. Han set kundane i fokus med mål om å gje gode løysningar som dekkar behova til kundane. Samtidig er han opptatt av å heile tida være tilgjengeleg for kundane, anten om det er på e-post, telefon eller sosiale media.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Lærdal