Halvor Larsen

Halvor er tilflytta sogning, med kontor og base i Vik. Han er økonom og har ei brei og allsidig bakgrunn innafor rådgjeving, bedriftsleiing og administrasjon. Han har vore i banken i 8 år, og jobbar hovudsakleg med bredderådgjeving mot privatmarknaden.

Han er oppteken av å sjå mogelegheiter for kundane, og finne dei beste løysingane tilpassa den einskilde kunde sine behov.

Halvor sitt hovudområdet er finansiering, men forsikring og sparing er også tema han handterar godt. 

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Sogndal
  • Vik