Janne-Merethe Eide Kleiven

Janne-Merethe er oppvaksen i Nordhordland og starta i Sparebanken Sogn og Fjordane i 2022 og arbeidar på kontoret vårt i Bergen og Sløvåg. Ho har 21 års erfaring frå bank og forsikring og er autorisert rådgjevar på skadeforsikring og personforsikring.

Janne synest det er spennande at alle kundar er ulike og derfor har ulike forsikringsbehov. Ho er opptatt av å skape ein god relasjon til kundane sine, gje raske tilbakemeldingar og å følge opp i samsvar med kunden si forventning.

Janne meina det er positivt å ha ein fast forsikringsrådgjevar som tilbyr direkte kontakt og som kjenner kundane sine godt.

Nøkkelinformasjon