Per-Erik Hauge

Per-Erik er frå Bergen og har utdanning frå Handelshøyskolen BI. Han begynte hos oss i 2021, men har frå før 27 års erfaring innan forsikring, bank og finans. Han har jobba breitt, med blant anna privatforsikring, bedriftsforsikring, sparing, plassering og pensjon.

Per-Erik synest det er spennande at bransjen er i stadig endring og utvikling, noko som krev høg kompetanse og flinke rådgjevarar. Han likar å jobbe med både enkle og komplekse privat- og bedriftskundar, og kan tilby desse god rådgjeving på ein forståeleg måte.

Nøkkelinformasjon