Rune Øksenberg

Rune er født og oppvaksen i Førde. Han har leiarutdanning frå Forsvaret, der han jobba i sju år. Sidan har han jobba innan detaljhandel med sal og leiing.

Rune har med sin bakgrunn opparbeidd seg god kjennskap til mange ulike bransjar i regionen og deira kvardag. Han ønsker å tilby kundane sine gode produkt som sikrar verdiane deira og menneska som jobbar for dei.

Nøkkelinformasjon