Anne Christine Eek Skage

Anne Christine er frå Åsane og var med å starte kontoret vårt i Bergen i 2006. Ho har jobba i bank heilt sidan ho var ferdig på vidaregåande, og er i dag autorisert kunderådgjevar.

Anne Christine veit at mange kanskje ser på økonomi som noko litt komplisert. Derfor ønskjer ho å gi så god og tilpassa informasjon som mogleg, bruke tid på å avdekke behov og finne individuelle løysingar som er tilpassa kvar enkelt sin økonomiske situasjon. 

Nøkkelinformasjon