Tina Bianca Vatnøy

Tina Bianca er frå Knarvik i Nordhordland og starta å jobbe i Sparebanken Sogn og Fjordane i januar 2022. Ho har tidlegare jobba som autorisert finansiell rådgjevar i Sparebanken Vest i Knarvik og i Bergen. I dag jobbar ho som autorisert finansiell rådgjevar ved kontoret vårt i Sløvåg.

 

Tina Bianca synast at det er spennande å jobbe som rådgjevar, då ho får hjelpe kundar å oppnå draumane sine. Dette gjere ho ved å gi gode råd og skape samspel med kundane.

 

Ho nemner også at som kunde og tilsett i Sparebanken Sogn og Fjordane, så kan ein bidra til utviklinga va lokalsamfunnet. Tina Bianca synast det er inspirerande å få moglegheitene til å ta del i samfunnsansvaret.

Nøkkelinformasjon