Boligforetaket

Velkommen til boligforetaket

Kommunal bolig er et tilbud til dem som trenger bistand til å skaffe bolig. 
Boligforetaket har et bredt tilbud av boliger fordelt på ulike grupper som helse og omsorg, funksjonshemmede, vanskeligstilte og flyktninger. Vi har også egne ungdomsboliger.

Ønsker du å komme i kontakt med boligforetaket?

Du kan bestille en telefonsamtale med boligforetaket her
En saksbehandler på boligforetaket vil ringe deg opp på avtalt tidspunkt.


Du kan også ta kontakt med boligforetaket her 
 

Nøkkelinformasjon