Byggesak

Byggesak
Søknadsprosessen:

1. Før du søker

 - Må du søke?
   Gjennomgang av plan og bygningslovens paragraf 20
   Unntatt søknadsplikt

 - Få råd av oss
   Hva kan vi veilede deg med
   Når bør du be om forhåndskonferanse og hvordan forbereder
   du deg til den

 - Hvor lang tid tar det?
   Gjennomsnittlig saksbehandlingstid
   Hva koster det?
   Gebyrregulativ

 2. Send inn søknad

 - Husk dette i søknaden
    Disse tingene glemmes oftest i søknaden

 - Skjemaer
   Oversikt over blanketter og skjema som brukes

 - Søk på egenhånd
   Generell informasjon til førstegangssøkere

 - Søk med ansvar
   Informasjon til førstegangssøkere samt informasjon om ansvarsrett
   Om ansvarlig søkeres rolle

3. Motta svar på søknad

   Generelt om hvordan du kan forvente svar

 - Klage på vedtak
   Om retten til å klage på vedtak

4. Gjennomfør byggeprosjekt

    Søknad i ett trinn
    Rammetillatelse
    Igangsettingstillatelse

 - Ferdigstillelse
    Midlertidig brukstillatelse
    Ferdigattest

 - Tilsyn
   Hva er tilsyn?
   Når utføres tilsyn?

Byggesaksavdelingen har åpningstid: mandag, tirsdag og onsdag mellom  kl. 12.00-14.30
Du kan avtale et møte med å trykke på lenken her.

Nøkkelinformasjon