Startlån

Velkommen til servicesenteret.

Vi bistår de som ønsker å søke om startlån til kjøp av bolig. Dette kan gjøres her: https://www.husbanken.no/person/logg-inn/

Retningslinjer fra Husbanken :
https://startskudd.husbanken.no/sak/421195/vedtak/135753#:~:text=%2D-,
Forskrift%20om%20l%C3%A5n%20fra%20Husbanken,-%2D%20Forvaltningslovens%20%C2%A7%C2%A7%2028%2D34

Kommunale retningslinjer:
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13243894-1553780225/Filer/Stange/PDF/retningslinjer%20husbankordninger.pdf

 Husk dette i søknaden:
Inntektsopplysninger, gjeldsopplysninger. Ved evt. samlivsbrudd, må deling av bo, samværsavtaler være avklart.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid: 1 måned.

Ønsker du veiledning til utfylling av søknad, så kan du booke et telefon, eller fysisk møte
med saksbehandler. 
- Ønsker du fysisk møte, så møter du opp på avtalt tid ved servicesenteret i Stange rådhus.
- Ønsker du telefonmøte vil du bli oppringt på avtalt tid av rådgiver.

For å booke time - trykk på knappen Avtal et møte 

Nøkkelinformasjon

Avdelinger

  • Startlån