Øystein Haarvik

Saksbehandler innenfor miljøtjenestefeltet.  

Kan bistå med søknader om avlastning i- og utenfor institusjon, brukerstyrt personlig assistanse, individuell plan og koordinator, bolig med heldøgns omsorgstjeneste, støttekontakt, ledsagerbevis, omsorgsstønad, middagslevering, trygghetsalarm og omsorgsbolig. 

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål