Stine Renate Otting

Saksbehandler innenfor psykisk helse- og rusfeltet.

Kan bistå med: søknader om psykisk helse- og rustjeneste, hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse, individuell plan og koordinator, støttekontakt, ledsagerbevis, middagslevering, trygghetsalarm, omsorgsstønad og omsorgsbolig.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål