Eli Nore

Eli er frå Måløy og starta å jobbe i banken hausten 2022. Ho er utdanna innan marknadsføring og har god erfaring frå forsikring frå tidlegare, blant anna frå Gjensidige.

Eli synast det er kjekt å skreddarsy løysingar for kundane, slik at dei er godt sikra både på liv og skade. Det er også viktig å ta omsyn til at forsikringsbehovet til kundane kan endre seg etter kvart.

Eli er oppteken av å vere tilgjengeleg for kundane sine og meina det er viktig å lytte for å saman kundane finne dei gode løysingane saman. 

Nøkkelinformasjon