Hege Edvardsen

Hege er frå Nordfjordeid og har ein bachelor innan innovasjonsleiing og entreprenørskap frå høgskulen i Ålesund. Hege starta i Sparebanken Sogn og Fjordane i 2016, då jobba ho som autorisert rådgjevar på avdelinga vår i Bergen. Etter eit lite opphald frå oss, starta ho ved avdelinga vår i Stryn i mars 2022.

 

Etter å ha jobba som rådgjevar i Nordea, Sparebanken Vest og Sparebanken Sogn og Fjordane, synast Hege det er viktig at kunden føler seg ivaretatt og får god hjelp når dei treng det.

Hege ønsker å finne gode løysningar som sikrar ein trygg økonomisk kvardag for kvar enkelt kunde, uansett livsfase.

Nøkkelinformasjon